آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی

پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی

انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی آبخیزداری زراعت و اصلاح نباتات و باغبانی و علوم دامی با انتخاب موضوع و عنوان و تحویل مرحله به مرحله با تحلیل آماری با توجه به قالب استاندارد تحقیق پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


مقایسۀ تحقیقات پس رویدادی و همبستگی
تحقیقات علی -مقایسه ای و همبستگی هر دو تحت عنوان تحقیقات غیرآزمایشی (توصیفی) دسته بندی می شود.
زیرا در آن ها دستکاری متغیرمستقل وجود ندارد.تحقیقات علی – مقایسه ای گرچه به عنوان یکی از روش های تحقیق برای مطالعۀ مقدماتی روابط علت ومعمولی در بعضی ازکتاب ها مطرح می شود ولی در واقع روش خاصی برای تحلیل داده های رابطه ای است. روش همبستگی رویکرد دیگری برای مطالعۀ مقدماتی روابط علت و معلولی است.
 روش علی- مقایسه ای به علت تحلیل های ساده تر آماری از قبیل آزمون t و تحلیل واریانس یک عاملی در گذشته بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون با دسترسی به امکانات کامپیوتری و وجودنرم افزار های آماری ٬ محققان پی برده اند که با استفاده از تحقیقات همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری می توان تاثیر متغیرها را با دقت بیشتر و برای طرح های پژوهشی پیچیده تر مطالعه کرد (Pedhazur, 1982) .
 بعضی از نویسندگان آشنایی با روش تحقیق علی-مقایسه ای را به علت ساده تر بودن تکنیک های آماری آن برای محققان تازه کار توصیه می کنند (ازجمله Borg and Gall, 1989 )
نویسندگان دیگری در تقسیم بندی طرح های تحقیق توصیفی علاوه بر موارد فوق روش تحقیق ارزشیابی (ارزیابی ) را نیز ذکر می کنند. لازم به تذکر است که فرایند تحقیق و فرایند ارزیابی هرچند از نظر استفاده از ابزار اندازه گیری یکسان است اما از نظر هدف تفاوت دارد. زیرا در تحقیق ٬ هدف غایی کشف حقیقت است.
در صورتی که در ارزشیابی هدف قضاوت دربارۀ پدیده ها می باشد. علاوه بر آن در ارزشیابی تمرکز پژوهشگر برارج نهادن و یافتن اهمیت پدیدۀ مورد مطالعه است. از این رو ٬ در این کتاب به ارزشیابی و نحوۀ اجرای آن پرداخته نشده و در زمرۀ روش های پژوهش نیامده است (بازرگان ۱۳۵۷٬). این نکته به تفصیل توسط نویسندگان دیگر نیز تٲکید شده است ( از جمله Worthen and Sander,1987).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ