آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

تکمیل فرم پروپوزال و پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته روانشناسی بالینی و عمومی و تربیتی با توجه به روش تحقیق مناسب با قیمت و هزینه مناسب به همراه خدمات ثبت و استعلام در سایت مرکز پژوهش ایران انجام می شود .

نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


نظریه ها ماهیت کلی و منطقی دارند، در حالی که فرضیه ها محدودتر و مشخص ترند و به طور نوعی تا حدی مجردند. به همین دلیل فرضیه ها باید به بوته آزمایش گذاشته شوند. دانشمندان باید مشخص کند که کدام پدیده رویداد «الف» و کدام حادثه رخداد«ب» را باعث می شود.
پژوهشگری که فرضیه او به تاثیر گرما در میزان رشد گیاه معینی مربوط می شود، باید روشی را که بر اساس درجه حرارت و میزان رشد گیاه را اندازه گیری می کند، یعنی فعالیت هایی با تصورات کلی او مطابقت دارند، مشخص کند. پس از مشخص کردن این فعالیت ها ،او برای آزمون فرضیه خود آزمایشی را شرح می دهد.
علاوه بر این، وسیله ای را که از طریق آن درجه حرارت و رشد گیاه را اندازه گیری می کند توضیح می دهد و بالاخره مشخص می کند که آیا میزان حرارت را به طور مصنوعی کنترل می کن یا نه. او براساس این اطلاعات می تواند میزان رشدی را که با درجه حرارت های مختلف متناسب است پیش بینی کند.
 در نتیجه اجرای فعالیت های فوق، اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود و به این ترتیب فرضیه مورد آزمایش قرار می گیرد.در صورتی که این آزمایش، فرضیه را تایید کند، نظریه عمومی که فرضیه از آن گرفته شده است به طور نسبی تایید می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ