آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال ارشد خانواده درمانی

پروپوزال ارشد خانواده درمانی

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی و عمومی و تربیتی و خانواده درمانی و انجام و نوشتن کارهای پژوهشی دیگر رشته ها ارائه می شود .

نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیق ، به عنوان یک فرآیند پژوهش ، در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است :
 1. کنترل دقیق . شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
 2. نمونه گیری صحیح . شرطی که یافته های پژوهش را قابل بسط و تعمیم می سازد.
رعایت شرط اول ، اعتبار درونی و رعایت شرط دوم ، اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می شود. هر تحقیق خاص، ممکن است دارای هر دو نوع اعتبار درونی و بیرونی یا فاقد یکی از آنها باشد.
 منظور این نیست که در مواردی که اعتبار درونی یا بیرونی در تحقیق اهمیت دارند می توان فقدان دیگری را نادیده گرفت، بلکه منظور این است که مواردی یافت می شود که یکی از دو مسئله حساس نیست.
تعریف تحقیق بر حسب اعتبار درونی و بیرونی چهار ترکیب مختلف به وجود می آورد که آنها را اصطلاحاً آزمایش ، مطالعه ، زمینه یابی و بررسی می نامیم.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ