آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال ارشد اندیشه سیاسی

موضوع پروپوزال ارشد اندیشه سیاسی

انتخاب یک موضوع بکر و جدید و عنوانی خوب جهت شروع پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی و  اندیشه سیاسی به رعایت روش تحقیق بستگی دارد .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


راه نمونه گیری :
 محقق به دو شکل می تواند نمونه را انتخاب کند:یک
شکل آن، این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد؛ یعنی روشی را برای انتخاب نمونه برگزیند که تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند.
محقق برای انتخاب چنین نمونه ای با در نظر داشتن ویژگی های جامعه آماری می تواند از روش های گوناگونی استفاده کند که به آنها اشاره خواهد شد. این روش انتخاب نمونه را روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی می گویند که از آن به روش تصادفی نیز تعبیر می شود.
رعایت اصل احتمال و شانس مساوی برای هر یک از افراد جامعه باعث می شود که نمونه منتخب معرف جامعه باشد و از ارزش علمی برخوردار بوده و صفات آن با صفات جامعه همخوانی و یکنواختی داشته باشد؛ به این ترتیب می توان شاخص های محاسبه شده را بر اساس روش های خاصی به کل جامعه تعمیم دادو پارامترهای آن را برآورد کرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ