آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پیشنهاد موضوع پروپوزال علوم سیاسی

پیشنهاد موضوع پروپوزال علوم سیاسی

پیشنهاد موضوع جدید و عنوان خوب برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل و اندیشه سیاسی و مطالعات منطقه ای به همراه نمونه پایان نامه و ثبت در ایرانداک و انجام تحلیل آماری تابع قواعد روش تحقیق است .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیقات توصیفی نیز در بعد بنیادی به کشف حقایق و واقعیت های جهان خلقت می انجامد. این تحقیقات در علوم پایه، مانند فیزیک،شیمی، زیست شناسی،زمین شناسی، ژنتیک، جغرافیا، روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد به کشف حقایق علمی و دستیابی به انبوهی از معلومات کلی به روش استقرایی منجر می شود.

ذکر این نکته ضروری است که کشف قوانین علمی و روابط علت و معلولی با همبستگی بین متغیرها و عوامل به عنوان گزاره های کلی، از طریق تحقیقات توصیفی امکان پذیر نیست.
از این گونه تحقیقات می توان مثال های فراوانی را ذکر کرد که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:
 بررسی وضعیت کارکنان یک اداره، بررسی وضعیت دانش آموزان یک شهر، بررسی اقتصادی
یک روستا، مطالعه آداب و سنن مردم یک منطقه، مطالعه ویژگی های جمعیتی یک کشور، وضعیت مشاغل در یک شهرستان، مطالعه وضع اقتصادی خانواده های دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی ضعیف، مطالعه وضعیت موضوعی یک کتاب، مطالعه دیدگاه های یک سیاست مدار، مطالعه سطح علمی یک دانشگاه یا مؤسسه علمی، مطالعه وضع اقلیمی یک منطقه، مطالعه گونه های گیاهی یک منطقه، مطالعه گونه های جانوری یک منطقه، مطالعه ویژگی های هنری یک بنای تاریخی، مطالعه موسیقی سنتی یک جامعه، مطالعه ادبیات یک جامعه، مطالعه ویژگی های زبانی یک منطقه، مطالعه کاربرد واژه های خاص در یک کتاب، مطالعه روابط مدیر با کارکنان، مطالعه نحوه تدریس یک معلم موفق، مطالعه وضعیت دانش آموزان تیزهوش یک شهر، مطالعه خصوصیات معلمان یک شهر، مطالعه ویژگی های گوناگون یک دانش آموز ناسازگار، مطالعه سیر زندگی و خصوصیات فردی و خانوادگی یک بزهکار، مطالعه سیر زندگی و خصوصیات فردی یک دانشمند، مطالعه آراء و عقاید یک فیلسوف، یا مطالعه شیوه مدیریت یک مدیر موفق.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ