آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال اقتصاد دانشگاه آزاد

نوشتن پروپوزال اقتصاد دانشگاه آزاد

نوشتن پروپوزال اقتصاد دانشگاه آزاد مخصوص دانشجویان این دانشگاه و ضمن در نظر داشتن شرایط آن ها پذیرفته می شود.

  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:

تحقیق توصیفی موردی یا ژرفانگر. این تحقیق عبارت است از مطالعه یک مورد یا یک واحد، و کاوش عمیق در مورد آن، در واقع، در این نوع تحقیقات یک مورد از جهات مختلف هر پدیده مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن توصیف ویژگی ها و صفات آن به تجزیه و تحلیل علت یا علل بعضی کنش ها و واکنش های آن پرداخته می شود.
 در این گونه تحقیقات، محقق فرضیه های خود را می سازد و به گردآوری اطلاعات درباره آن می پردازد. برای این کار از تمامی روشهای مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده می کند.سپس به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد.
 نکته مهمی که در تحقیقات موردی باید در نظر گرفته شود این است که نتیجه این گونه تحقیقات را به چنان جامعه آماری ای می توان تعمیم داد که ویژگی های مشترکی بین آنها یافت شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ