آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / فرم پروپوزال ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

فرم پروپوزال ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

فرم پروپوزال ارشد روانشناسی عمومی و بالینی پیش نویسی است که دانشجوی پژوهشگر باید بتواند طرح تحقیقی خود را در آن بنویسد.
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


ساموئلسون در تعریف نظریه می گوید:« یک نظریه مجموعه ای از بدیهیات، قوانین و فرضیه هایی است که چیزی درباره واقعیت قابل مشاهده تبیین می نماید». بنابراین نظریه نقش های ویژه ای از نظر تعریف، منظم کردن، توضیح و پیشگویی روابط بین پدیده ها دارد.
تعریف نظریه از دیدگاه تجربی بدین صورت است:
نظریه کوششی است عملی در راه جمع آوری شواهد و یافته های تجربی و برقرار کردن همبستگی بین این یافته ها و تبیین آنها از طریق استقرا بدون به کار بردن هرگونه تصورات و تخیلات و توضیحات اضافی بر مشاهدات تجربی؛بدین ترتیب،نظریه یک بررسی اثبات شده از رابطه علت و معلولی بین پدیده هاست.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ