آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / قیمت انجام پروپوزال ارشد حقوق عمومی

قیمت انجام پروپوزال ارشد حقوق عمومی

قیمت انجام پروپوزال ارشد حقوق عمومی و حقوق خصوصی با هزینه مناسب برای کسانی که فرصت کافی برای تحقیق ندارند مناسب است.

  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


نحوه بیان مسئله و نگارش آن
محقق در این مرحله آماده می شود مسئله را آنطور که یافته است تعریف نموده، اهداف تحقیق خود را بیان نماید. او باید این مطالب را بنویسد و در بخش تعریف مسئله تحقیق خود قرار دهد.

  ه) سؤالات باید نوشته شود. برای جهت گیری بهتر تحقیق، محقق می تواند سؤال اصلی تحقیق یا سؤال مادر را خرد کرده، از درون آن سؤال ویژه یا اختصاصی را استخراج کند. این سؤالات ناظر بر هر یک از ابعاد مسئله یا متغیرهای توصیفی یا علی تهیه می شوند. یعنی محقق می تواند به تعداد ابعاد و متغیرهای مستقل یا به تعداد متغیرهای توصیفی سؤال ویژه تحقیق را مطرح کند، مثلا درمورد سؤال کلی عوامل مهاجرت می تواند سؤالات ویژه ای بنویسد؛مانند:
 1- آیا نداشتن درآمد مکفی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها می شود؟
 2- آیا نداشتن خدمات مدرسه،آب ،برق و… باعث مهاجرت روستاییان به شهرها می شود؟
 3- آیا فقدان امنیت اجتماعی در روستا سبب مهاجرت می شود؟
 4- آیا عوامل روانی نظیر احساس حقارت روستاییان در مقابل شهرنشینان باعث مهاجرت می شود؟
 5- آیا کمبود زمین کشاورزی باعث مهاجرت روستاییان می شود؟
 6- آیا فقدان امنیت محیط طبیعی باعث مهاجرت روستاییان می شود؟

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ