آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / خرید پروپوزال ارشد مدیریت صنعتی و مالی

خرید پروپوزال ارشد مدیریت صنعتی و مالی

خرید و انتخاب موضوع و انجام و نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت دولتی و مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی و MBA و مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات و تکنولوژی دانشگاه آزاد و دولتی با قیمت توافقی در این سایت پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق و یا آزمون فرضیه های تحقیق شناسایی متغیرها ضروری است. متغیرها را میتوان به روش های مختلف طبقه بندی کرد.
 ب) در مطالعات همبستگی متغیر مستقل را متغیر پیش بین و متغیر وابسته را متغیر ملاک می نامند.
برای مثال در تحقیقی با عنوان« بررسی رابطه عزت نفس و همنوایی دانشجویان دانشگاه» عزت نفس متغیر پیش بین( که فرض می شود متغیر مستقل است) و هم نوایی متغیر ملاک( که فرض می شود متغیر وابسته است)هستند.
 ج) امکان دارد متغیری در یک تحقیق مستقل و در تحقیق دیگر وابسته باشد. برای مثال، در تحقیقی با عنوان« بررسی تأثیر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان» روش های مختلف روان درمانی متغیر مستقل و اضطراب امتحان متغیرهای وابسته هستند.به عبارت دیگر، طبقه بندی متغیر مستقل و وابسته بجای تفکیک بین انواع مختلف متغیرها در واقع طبقه بندی استفاده و کاربرد از متغیرهااست.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ