آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پیشنهاد موضوع برای پروپوزال علوم سیاسی

پیشنهاد موضوع برای پروپوزال علوم سیاسی

پیشنهاد موضوع جدید و عنوان خوب برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل و اندیشه سیاسی و مطالعات منطقه ای به همراه نمونه پایان نامه و ثبت در ایرانداک و انجام تحلیل آماری تابع قواعد روش تحقیق است .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


انواع متغیرها
متغیرها را بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارند به شکل های مختلف می توان تقسیم کرد.
متغیر مستقل و وابسته
متغیر مستقل، متغیر محرک، علت، درون داد، پیش بینی کننده، مقدمه و عامل است که توسط محقق، اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا اثر آن بر متغیر دیگری که متغیر وابسته است،روشن شود.متغیر وابسته،متغیر پاسخ، معلول، برون داد، ملاک و نتیجه است.
متغیر وابسته نیز مورد مشاهده و
اندازه گیری قرار می گیرد،تا اثرات متغیر مستقل برآن مشخص شود.
پژوهشگر،متغیر مستقل را به طور منظم تغییر داده و متغیر وابسته را مورد مشاهده قرار دهد زیرا فرض می شود که مقادیر یا ارزش های متغیرهای وابسته به اثرات متغیرهای مستقل بستگی دارد.
به بیان دیگر، متغیر وابسته آن چیزی است که پژوهشگر تمایل دارد آن را تبیین کند.
برای مثال، فرض کنید که پژوهشگری علاقه مند است تعیین کند چگونه نمای زاویهء دوربین بر ادراک مخاطب از مقبولیت یک گویندهء اخبار تلویزیونی اثر می گذارد.
او سه نوع نمای مختلف از یک گویندهء خبر را ضبط می کند: یک نما از زاویهء بسیار پایین، یک نما از زاویهء بسیار بالا و نمای دیگر از سطح چشم.
گروهی از آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شده و در یکی از سه گروه به صورت تصادفی جایگزین می شوند تا یکی از سه نوع تصویر را ببینند و پرسشنامه ای که مقبولیت گوینده را اندازه گیری می کند، تکمیل کنند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ