آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال ارشد علوم تربیتی و مشاوره

پروپوزال ارشد علوم تربیتی و مشاوره

خرید و دانلود نمونه پایان نامه و لیست آن و پیشنهاد و انتخاب موضوع و انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد و دولتی و نوشتن فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم را می توانید از ما پیگیری نمایید .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تفاوتها نمونه: در طرح تحقیقات کمی و کیفی محقق بایستی چگونگی تعیین حجم یا اندازه نمونه ونیز چگونگی روش گزینش آن را از جامعه آماری مدنظر قبل از انجام تحقیقات ودر طرح تحقیق مشخص م معین کند.
 در حالی که در طرح تحقیق تحقیقات کیفی حجم و اندازه نمونه و نیز چگونگی روش گزینش آن به شیوه های معمول در تحقیقات کمی مشخص نمی شود. بلکه اندازه یا حجم نمونه در پایان جمع اوری داده ها یعنی موقعی که محقق در جریان جمع آوری داده ها به این درک رسید که داده ها به حالت اشباع و تکرار رسیده است آنگاه می تواند و باید در گزتارش نهایی تحقیق خود اظهار کند که با چه حجم یا اندازه از نمونه به چنین حالتی رسیده است ضمناً گزینش موردها از جامعه آماری مورد نظر و تعریف شده تا دستیابی به حجم نمونه قابل قبول صرفاً جنبه پیشروندگی در جامعه آماری مورد نظر را دارد . و هیچ نوع انتخاب ویژه ای صورت نمی گیرد .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ