آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

برای بهترین شکل علمی و پژوهشی تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی باید کتاب های مرتبط را مطالعه کنید.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تفاوت های اساسی بین تحقیق آزمایشگاهی و تحقیق علی – مقایسه ای
به بیان دیگر در تحقیق علی –مقایسه ای ابتداy مشاهده می شود؛ سپس x و یا چندین x مورد بررسی قرار می گیرد،امکان دارد که بررسی x همراه با y و یا قبل از آن انجام پذیرد. بین ساختار اساسی در فرایند این دو روش تحقیق، تفاوت چندانی وجود ندارد، و مشخص می باشد که ساختارهای اساسی در هر دو روش از اعتبار منطقی برخوردار هستند. هدف نهایی تحقیق علی – مقایسه ای و تحقیق آزمایشی کسب اعتبار تجربی می باشد و ما می توانیم آن را بصورت ذیل عنوان کنیم:
 ” اگر p چنین باشد پس q اینچنین است.”
آزمودنی های تفاوت اساسی که در این دو تحقیق به چشم می خورد، کنترل مستقیم متغیر مستقل p می باشد. از این رو محقق در روش آزمایشی p را به صورت مستقیم کنترل و دستکاری می کند. برای مثال کلارک و ولبرگ تحقیقات خود را بر این روش بنیانگذاری کردند.
بصورت متشابه بندورا و منلو به یک گروه از آزمودنی ها تنها یک سرمشق را نشان دادند، در حالیکه برای گروه دیگر چندین سرمشق را ارائه کردند و گروه سوم، فیلم بدون سرمشقی را تماشا کردند، که فیلم نقش خنثی داشت. آنها توان کنترل و دستکاری متغیر سرمشق گیری را داشتند، و محققین می توانند آزمودنی های تصادفی در گروه های آزمایشی قرار دهند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ