آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انجام پروپوزال ارشد شیمی

انجام پروپوزال ارشد شیمی

انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته شیمی معدنی و تجزیه و آلی با انتخاب موضوع و عنوان و تحویل مرحله به مرحله با تحلیل آماری با توجه به قالب استاندارد تحقیق پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


متغیرهای مورد مطالعه چه در تحقیقات توصیفی چه در تحقیقات علی و تجربی انواع مختلفی دارد که محقق باید نوع آنها را مشخص کند؛ مثلا متغیر سن از نوع کم متصل و تعداد فرزندان کم منفصل است، و متغیر جنس از نوع اسمی و متغیر نحوه تدریس از نوع کیفی است.
در تحقیقات علمی غیر توصیفی محقق باید مدلهای نظری مبین نوع رابطه بین متغیرها را تهیه نماید. سپس باید مفاهیم نظری به مفاهیم و تعاریف عینی و عملی تبدیل شود تا امکان سنجش و اندازه گیری آنها وجود داشته باشد. روش عینی تبدیل تعاریف قبلا بیان شده است؛ برای مثال اگر محقق بخواهد دور تسلسل فقر را در رابطه با متغیرهای بی سوادی و سوء تغذیه مورد مطالعه قرار دهد

مطلب پیشنهادی

نرخ پروپوزال ارشد مدیریت

اگر هدف شما از طراحی یک پروپوزال مشخص شده و می دانید مثلا برای گرایش مدیریت از چه موضوعاتی بیشتر استقبال می شود انواع پروپوزال آماده جهت الگو برداری ارائه می شود که از نرخ مناسبی بهره دارند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ