آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال زبان و ادبیات فارسی

موضوع پروپوزال زبان و ادبیات فارسی

موضوع بکر و جدید پروپوزال مقاطع ارشد و دکتری رشته های زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی و ادبیات مقاومت و زبان و ادبیات عربی و مترجمی زبان عربی را به صورت تلفنی می توانید سفارش دهید یا استعلام کنید .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


حوادث تایخی درمحیطی بسته مانندازمایشگاه صورت نمی گیرد بنابراین محقق تاریخی قادرنیست شرایط مشاهده
شده راکنترل کندیا متغییرهای عامل حادثه رادست کاری نماید.((حوادث درمحیطی کاملا بازاتفاق می افتد در
حوادث تاریخی نمی توان شرایط مشاهده را کنترل یادت کاری کرد ))
از طرف دیگر موافقان این روش معتقدند که:
محقق تاریخی محدویت های موضوع مورد مطالعه و تحقیق خودراتعیین و شناسایی می کند فرض ها یا سوال هایی را مطرح می نماید که باید برای انها پاسخ هایی مناسب فراهم کند اطلاعات لازم را جمع اوری و تجزیه وتحلیل می کند و به ازمون فرض های خود می پردازند و از انها نتایجی به دست می اورد که تا اندازه قابل تعمیم است بنابراین و با توجه به مراحل منظم و علمی فوقالذکر میتوان ادعا کرد که این دست از فعالیت ها تا اندازه ی جنبه ای علمی دارد محقق تاریخی برای رسیدن به نتایج گاهی
نتایج گاهی اصلی از احتمالات را به کار می بندد که شبیه به همین اصول راپزوهشگر علوم فیزیک نیز مورد استفاده قرار می دهند این واقعیت که محقق تاریخی نمیتوان متغییرهای بازیگر در موقعیت واقعه را مستقیما کنترل کند کاملا واضح وروشن است اما باید توجه داشت که این محدودیت در بیشتر تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی به ویزه در تحقیقات غییییر ازمایشگاهی مانند پزوهش های مدیریتی جامعه شناسی روان شناسی اجتماعی و اقتصاد نیز کم وبیش وجود دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ