آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی

پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی

پروپوزال مقاطع ارشد و دکتری رشته های مدیریت دولتی و مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی و MBA و مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات و تکنولوژی را ا این سایت استعلام نمایید.

نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


مراحل مختلف تنظیم تحقیق علّی یا پس از وقوع
۱٫ موضوع پژوهش را تعیین و تعریف کنید.
۲٫ به مطالعه و بررسی دقیق و عمیق نوشته ها و مقالات موجود در حوزۀ موضوع تحقیق بپردازید.
۳٫ فرضها یا سؤال هایی را که نتیجۀ پژوهش، پاسخ آنها خواهد بود تعیین کرده و به روشنی بیان نمایید.
۴٫ به خلاصۀ زیر، روش انجام تحقیق را تنظیم کنید:
الف) نمونه و منابع داده ها مناسب موضوع تحقیق را انتخاب کنید.
ب) روش و وسایل جمع آوری داده ها را مشخص سازید.
ج) به طبقه بندی داده ها صحیح و کافی برای هدف پژوهش، که در ارایۀ شباهتها یا روابط با معنی می توند مفید باشد، مبادرت نمایید.
۵٫ روایی روشها و وسایل جمع آوری داده ها را مورد سنجش و ارزشیابی قرار دهید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ