آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و بالینی کودک و روانشناسی عمومی و تربیتی و روانشناسی ورزشی و خانواده درمانی در تخصص ماست .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


مسئله رابامثالی ساده توضیح می‌دهیم.
فرض کنیم چراغ مطالعه روشن نمی‌شود. چه چیزی عامل آن است؟لامپ سوخته است؟کلیدخراب است؟کنتورمنزل خراب است؟برق محل رفته است؟این حدس‌هارامی‌توان باتعویض لامپ ، کلید ، بررسی کنتوروبرق شهرآزمود؛اماآیامحقق همه این فروض راهم‌زمان می‌سنجد؟مسلماًنه؛بلکه ازآغازاحتمالی رامی‌آزمایدکه احتمال بیشتری دارد.
اصطلاحاً به همین موردکه محقق بیشتراحتمالش رامی‌دهد ، «فرضیه»گفته می‌شود. اگرفرضیه باشواهدتأییدشد ، به‌منزلهپاسخ مسئله اعلام می‌شود؛وگرنه محقق به سراغ احتمال دوم می‌رود؛یعنی فرضیهدوم مطرح می‌شودوهمین‌طور….

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ