آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال ارشد حقوق

موضوع پروپوزال ارشد حقوق

موضوع بکر و جدید پروپوزال مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی و حقوق عمومی و خصوصی و بین الملل و دیگر گرایش های حقوق را از ما درخواست فرمایید .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


درباره علمی بودن ویاغیرعلمی بودن روش تحقیق تاریخی نظریات مختلفی ارائه شده است مخالفان این روش معتقدند :
باتوجه به اینکه یکی از ویزگی های علم قابلیت پیش بینی ان است محققان تاریخی اغلب نمی توانند براساس وقایع
گذشته تعمیم ها یا پیش بینی هایی را برای اینده نتیجه بگیرند زیرا وقایع و حوادث گذشته اغلب بدون برنامه حاصل شدهاند
یا ان چنان که در برنامه بوده است صورت نیافته اند همچنین عوامل غیر قابل کنترل فراوانی در وقوع انها دخالت داشته و گاهی نفوذ یک یا چند عامل در بروز حادثه ای اثر بسیار مهمی داشته است به صورتی که در تحقیق تاریخی تکرار
همان نمونه ها والگوها با همان عوامل در اغلب موارد غیر ممکن است محققان تاریخی در بیشتر موارد بر گزارش
ها و مشاهدات کسانی متکی هستند که میتوان در صلاحیت انا یا به حقیقت گزارش انان شک کرد.
محققان تاریخی اغلب
در تشخیص حقایق دچارابهام است ودرست مثل فردی عمل می کند که می خواهدقسمت های مختلف ماکتی راکه تکه های
ازان گم شده است سرهم کند لذابه ناچاردرصددپرکردن جای خالی این واقعیت ها ازطریق استناج ها واستباط ذهنی
خودازحوادث گذشته براید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ