آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد زمین شناسی

موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد زمین شناسی

موضوع بکر و جدید پروپوزال مقاطع ارشد و دکتری رشته های زمین شناسی گرایش پترولوژی و اقتصادی و آب شناسی و چینه و رسوب شناسی و زمین شناسی نفت و زمین شناسی مهندسی را به ما بسپارید .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تعاریف مختلف که روش‌شناسان تحقیق ازفرضیه ارائه کرده‌اندوکاربردهای متفاوت که برای فرضیه درنظردارندنشان می‌دهدکه ارائه فرضیه برای همهتحقیقات ضرورت ندارد. چنانکه دربعضی مواردممکن نیست وشناخت انواع تحقیقات ومواردی که بیان فرضیه درآنهالازم است امرتحقیق رابه کمال وعاری ازعیب می‌کند.
پس ازآنکه پرسش‌های تحقیق مشخص شدند ، درصورتی به تدوین فرضیه می‌پردازیم که از وجود دو شرط درتحقیق مطمئن شویم : اول این که تحقیق اکتشافی نبوده ، ازپیشینه‌ای برخورداراست ودوم آنکه پرسش تحقیق دربارهرابطه ( به‌ویژه رابطهعلی ـمعلولی ) دویاچندمتغیراست. هرجااین دوشرطمحقق نباشند ، به طرح پرسش‌های تحقیق بسنده می‌شود. این دوشرط ازتوجه به تعریف ، فلسفهوجودی وکاربردفرضیه ناشی می‌شوند.
<

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ