آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد جغرافیا

پروپوزال کارشناسی ارشد جغرافیا

پروپوزال مقاطع ارشد و دکتری رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی و ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی از طریق کارشناسان پژوهشی این سایت امکان پذیر است .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیق موردی و زمینه ای :این نمونه ازتحقیقات دارای هدفمندی ویژه ای است وبه مطالعه
وبررسی گسترده ازجایگاه قبلی وفعلی یاکنش واکنش های یک واحد فردیا گروه ازجامعه می پردازد این روش کنش
وواکنش های میان عوامل به وجود اورند تعییریا رشد گسترش راموردیازمینه ای ویزه وارسی می کند گاهی پزوهشگر
دریک دوره مخصوص به مطالعات تدامی می پردازد:
(این نوع تحقق بایددارای هدف ویزه ای باشدوهمچنین نسبت
به ان هدف به ان مطالعه وبررسی گسترده ای از جایگاه قبلی وفعلی ان بشود بعد ازپیداکردن میزان تعییرات ورشد
در ان موردنظر درباره ای ان به مطا لعات تداومی پردازد درتحقیق باید چهار مرحله طی شود.هدف پزوهش
مشخص شود. روش انجام پزوهش هم مشخص شوداطلاعات جمع اوری شوندوبعدانهارامرتب کنند گزارش ازنتیجه
وتفسیر انها تهیه وتنظیم کنند .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ