آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال علوم اجتماعی

نوشتن پروپوزال علوم اجتماعی

نوشتن با کیفیت و با استفاده از پیشینه های مناسب برای پروپوزال علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی و جمعیت شناسی و توسعه روستایی و جامعه شناسی از طریق این سایت قابل اطلاع و سفارش است .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


یک مثال عملی برای طرح تحقیق:
 انتخاب چارچوب نظری و تدوین فرضیه های تحقیق برای تحقیقی تحت عنوان تخمین اثر طبقات درآمدی بر الگوی مصرف (ترکیب کالاهای مصرفی) خانوار
مقدمه
در مطالعات شناسایی اولیه برای این تحقیق، با بررسی منابع و مأخذ موجود درباره نظریه های مربوط به موضوع به این نتیجه رسیده ایم که منابع اصلی در این زمینه همان منابع موجود در زیمنه نظریه های مصرف است که در کتابهای اقتصاد کلان بیان شده اند. از جمله منابع مراجعه شده عبارتند از:
– تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه ها و سیاستهای اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشرنی، ۱۳۶۶، صفحات ۸۴ الی ۸۹ و ۱۲۲ الی ۱۴۹٫
– برنسون، ویلیام اچ، تئوریها و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، چاپ اول، تهران، نشرنی، ۱۳۷۲، صفحات ۳۰۱ الی ۳۴۸٫
 – دورنبوش، رودریگر و فیشر، استانلی، اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، چاپ اول، تهران، سروش، ۱۳۷۱، صفحات ۲۴۹ الی ۲۹۴٫
– دیولیو، اوجین آ.، نظریه و مسایل اقتصاد کلان، ترجمه احمد جعفری صمیمی، چاپ چهارم، بابلسر: دانشگاه مازندران، ۱۳۷۳، صفحات ۴۰۳ الی ۴۰۸٫
– فرجی، یوسف، اقتصاد کلان، چاپ اول تهران: کویر، ۱۳۷۲، صفحات ۹۱ الی ۱۰۸٫
از مطالعه این منابع چنین نتیجه گیری شده است:
ادامه دارد…
<

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ