آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال دکتری علوم تربیتی

نوشتن پروپوزال دکتری علوم تربیتی

نوشتن یک روزه پروپوزال مقاطع ارشد و دکتری رشته های علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی و مشاوره مدرسه ای و شغلی و خانواده ای و توانبخشی امکان پذیر است .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیقات پیشین : تداوم تحقیقات از منابع فرضیه است با انجام هر تحقیق سوال هایی چند پاسخ می یابند و هر تحقیق ضمن آن که موجبات پیشرفت دانش را فراهم می سازد خود سوال هایی پدید می آورد که سرچشمه ی فرضیه های تازه اند
۵-فرهنگ : دانش انسانی در چارچوب هر فرهنگ رنگ و صبغه ای ویژه می یابد ، به مسائلی خاص توجه مینماید و زمینه های ویژه ای نیز می پذیرد.
از این روست که باید گفت فرضیه هایش نیز تابع فرهنگ اند ، هم فرهنگ وسع و فراگیر ، هم فرهنگ های خاص و جزئی.در فرهنگی که خشونت بین انشان ها با رنگ ، زبان و ملیت های مختاف به اوج خود می رسد طبیعی است که محور توجه جامعه شناسان ، رفتار های خشن و عوامل آن گردد و به تبع آن فرضیه های گوناگونی در این زمینه طرح شود.نیاز های خاص هر جامعه نیز سرچشمه فرضیه های خاص در آن جامعه اند.

علاوه بر این ، رشته خاص محقق یا دیدگاهی که از روزنه آن به انسان مینگرد ، زمینه هایی خاص فراهم می آورد.بدرستی میتوان گفت نوع و چگونگی فرضیه ها در انسانشناسی با جامعه شناسی تمایزی ویژه دارند ، همان طور که فرهنگ جزیی یا خاص پژوهشگر بر نوع فرضیه عایش تاثیر می بخشد .به نظر ناچمیاس ها ) ( فرضیه ها مرتبط با رفتار سیاسی معمولا توسط دانشمندانی مطرح میشوند که در آمریکا آموزش دیده باشند و حال ان که فرضیه های مرتبط با نهاد های سیاسی بیشتر در بین دانشمندان اروپایی رواج دارند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ