آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 مشاوره نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش های برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی و … از طریق ایمیل ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


انتخاب موضوع تحقیق یکی از مهمترین مراحل تدوین و اجرای یک طرح تحقیق است.
بنابراین، این فصل با بیان ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق آغاز می شود. در ادامه، چگونگی بیان مسئله تحقیق موردنظر قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ویژگی های یک بیان آشکار مسئله تحقیق مطرح می شود.
در این باره، مقدمه ورود به مسئله تحقیق، اهمیت مسئله، بیان گستردگی، علل احتمالی بروز آن و جنبه های ضروری دیگر مورد توجه قرار می گیرد. پس از آن سازه، مفهوم و متغیر توصیف شده و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و نحوه تشخیص و نام گذاری آن ها بیان می شود.
بالاخره مقیاس های اندازه گیری متغیرها تشریح می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ