آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال دکترا علوم تربیتی

نوشتن پروپوزال دکترا علوم تربیتی

 نوشتن پروپوزال دکترا علوم تربیتی در گرایش های برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی و تحقیقات آموزشی و تکنولوژی آموزشی به شرایط علمی و فنی نیازمند است.

نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


هدف مطالعۀ تاریخی:

مطالعه در تاریخ تطور ملل و وقایع گذشته: یعنی مطالعه در چگونگی وقایع گذشته به منظور آشنائی با روال زندگی انسانهای گذشته.
مطالعه تطبیقی و مقایسه ای وقایع تاریخی: یعنی از طریق مقایسه وقایع تاریخی، پی به کسانی امورو وقایع تاریخی ببریم.
یکی از هدفهای بزرگ تاریخ شناسان دریافت و شناخت این نظمتاریخی و یا تکرار تاریخی است، و این جنبه ای است که تاریخ را به جامعه شناسی نزدیک و با آن همسایه می سازد.

مطالعه در« علیت » وقایع گذشته. یعنی کشف علل و دلایل حدوث و وقوع وقایع تاریخی. این جنبه از مطالعات تاریخی در این اواخر بیش از سایر جنبه ها توجه تاریخ شناسان را به خود جلب کرده است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ