آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال نویسی مدیریت دولتی

موضوع پروپوزال نویسی مدیریت دولتی

موضوع پروپوزال نویسی مدیریت دولتی
و انتخاب عنوان برای پروپوزال مدیریت دولتی و مدیریت و روانشناسی به عوامل مختلفی بستگی دارد.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


سؤالات مقایسه ای و تفاوتی. آیا بین x و y تفاوت وجود دارد؟
 برای مثال « آیا بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تفاوت وجود دارد؟» ،« آیا در کاهش افسردگی شناخت درمانی مؤثرتر از رفتار درمانی است؟»،« آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آوزان مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد؟»
الف) سؤالات « چیستی»، ب)سؤالات « چرایی» و
 ج)سؤالات«چگونگی». به نظر او سه دسته سؤالات با اهداف تحقیق مطابقت دارد، سؤالات چیستی به توصیف پدیده ها ،سؤالات چرایی به تدوین پدیده ها، و سؤالات چگونگی به تغییر پدیده ها مربوط می شوند. به عبارت دیگر،هدف سؤالات چیستی کشف و توصیف ویژگی ها و الگوهای یک پدیده است،هدف سؤالات چرایی جستجوی علل وجود ویژگی های یک پدیده است، و بالاخره،هدف سؤالات چگونگی پدیده ها و مداخله در شرایط است.
برای مثال یک دانشجوی روانشناسی یا علوم تربیتی ممکن است درمورد انگیزه پیشرفت دانش آموزان تحقیق کند.
او می تواند سه دسته سؤالات مربوط به چیستی :« تا چه اندازه دانش آموزان انگیزه پیشرفت دارند؟» ،سؤال چرایی، « چرا دانش آموزان انگیزه پیشرفت پایین دارند؟»،سؤال چگونگی:« چگونه می توان انگیزه پیشرفت دانش آموزان را افزایش داد؟»
این سه نوع سؤال تحقیق از یک توالی پیروی می کنند؛سؤالات چیستی به طور طبیعی قبل از سؤالات چرایی مطرح می شوند و سؤالات چرایی به طور طبیعی قبل از سؤالات چگونگی بیان می شوند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ